Rekeningen

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Het Hof van Boekhouders produceert een jaarlijks rapport over de rekenings van de EU. Dit wordt elk jaar gepresenteerd op basis van de informatie gegeven door de EU-commissie. Het EU-parlement en de Raad moet dan hun goedkeuring geven over de rekeningen door ‘Ingewilligd ontslag’.

 

Opmerkingen

Links

 

Zie ook Andreasen en Censuur.

http://www.eca.eu.int/  http://europa.eu.int/comm/comm....../Presse/accountingfacts_en.pdf