Rapporteur

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Een lid van het Europees Parlement dat volgt en rapporteert over een bepaald onderwerp voor een parlementair comite. Rapporteurs worden verdeeld tussen de politieke groepen volgens een puntensysteem, gebaseerd op de grootte van de groep. Elk rapport of potentieel rapport wordt een aantal punten toegekend volgens de belangrijkheid. De grootste Europese parlementsgroepen krijgen normaal de meest belangrijke rapporten, maar het puntensysteem verzekert dat sommige interessante onderwerpen worden toegewezen aan rapporteurs van de kleinere groepen in het Parlement.
Een rapporteur ontwerpt een rapport voor het comite met voorstellen voor veranderingen van het Commissie/Raadsvoorstel voor een juridische akte. Een rapport kan gepaard gaan met persoonlijke verklaringen van de rapporteur maar alle conclusie en amendementen worden beslist door de meerderheid van het comite.

Incidenteel nemen rapporteurs ontslag of bekritiseren hun eigen rapporten omdat ze hun namen niet op rapporten willen waar ze het niet mee eens zijn.