TACIS

Peter Shaw, British TACIS consultant, met Christopher Patten, former Member of the EC in charge of External Relations (Photo: European Commission)
EU hulpprogramma voor Oost-Europa, Centraal-Azie en Mongolie. Het doel is om transitie naar een markteconomie te promoten en het sterker maken van de democratie.

Links

http://europa.eu.int/comm/exte......elations/ceeca/tacis/index.htm