Tindemans rapport

Een rapport uit 1975, geschreven door de voormalige Belgische minister-president Leo Tindemans. Het bevatte voorstellen voor directe verkiezing voor het Europees Parlement en andere integratievoorstellen, die sindsdien zijn geaccepteerd, bijvoorbeeld de Monetaire Unie en het Algemene Buitenland en Veiligheidsbeleid.

Tindemans

Tindemans werd gekozen tot het Europese Parlement voor de Belgische CVP-partij. Hij was voorzitter van de Christen-democratische groep in het Europees parlement van 1994-97.

Hij was ook voorzitter van de werkgroep, die vijf verschillende scenarios opstelde voor de toekomst van Europa. De boek daarvan is gepubliceerd in de meeste officiele EU-talen. EPP.

Links

http://www.epp-ed.org/Press/peve02/eve10_en.asp