Tobin belasting

Het is voorgesteld om alle betalingstransactie te belasten met, bijvoorbeeld, 0,1% om internationale muntspeculatie minder eindig en houdbare ontwikkeling te financieren.

De Raad verwierp het idee, dat was genoemd naar de Amerikaanse professor Economie, James Tobin.