Welkom bij EUABC.com - een EU woordenboek voor internetgebruikers.

Dit is een internet woordenboek dat gevat uitleg verstrekt over de meeste gebruikte termen in het EU-debat. U vindt er tevens heelwat netverbindingen met nuttige websites.

Dit woordenboek heeft ook tot doel de mensen te informeren over het aan gang zijnde debat in Europa.

Het bevat veel begrippen die het onderwerp zijn van politieke spanning, debat en tegenstrijd.

Wie federalist is kan er uitleg en argumenten vinden die zowel voor als tegen de verdere Europese integratie pleiten, net zoals Eurosceptici en Eurorealisten er hun argumenten in zullen terugvinden, samen met de tegenargumenten van de Federalisten.

Met vriendelijke groet,

Jens Peter Bonde, 1 Juli 2003


© 2003 - All rights reserved