Schmidt-Brown, Dorte

Deense medewerker van Eurostat die "de klok luidde" over financiele onregelmatigheden binnen de organisatie.

In 2001 klaagde Mevr. Schmidt-Brown dat het bedrijf Europrogramma contract met Eurostat onder valse voorwendselen. Deze onthulling werd genegeerd en ze werd overgeplaatst naar een departement dat niets te maken had met het bedrijf. Toen schreef ze een serie brieven naar Neil Kinnock, de commissaris in kwestie voor bestuurlijke hervorming, zeggende dat ze slachtoffer was op het werk voor het uitspreken en dat er een vervolg op moest komen. In januari 2002 ontving mevr. Schmidt-Brown een antwoord van men. Kinnock, die zei dat haar klachten "ongegrond" waren.  

In juni 2003 gaf de Europese Commissie toe dat er een groot fraudeschandaal was in de statistieke arm en mevr. Schmidt-Brown ontvang een publieke verontschuldiging van men. Kinnock.

Opmerkingen

Mevr Schmidt-Brown leeft nu onder een invaliditeitspensioen - een directe consequentie van de psychologische druk die ze onderging van haar toenmalige bazen van Eurostat.

Links

Zie ook Eurostat-schandalen en Klokkenluiders.