Sautelet, Michel

Een Belgische statisticus van Eurostat, die claimde dat hij en Olaf en de president van de Europese Commissie, Romano Prodi, gewaarschuwd had over fraude binnen Eurostat, het statistiekbureau van de Commissie.

Sautelet informeerde Olaf dat Eurocost, een bedrijf opgezet door de directeur-generaal vanEurostat, Yves Franchet, contracten had beloond met een waarde die verhoogd was met een factor drie. Onderzoekers van Olaf faalden om te reageren op Sautelets klachten, vertellende hem dat zijn vragen over Europstat gerelateerd waren aan slechte managers en niet aan fraude. Ze faalden om contact te zoeken met de collega's van Sautelet, die bereid waren om zijn verhaal te bevestigen. De documenten waar Sautelet voor zorgde om zijn beschuldigingen te onderbouwen zijn verdwenen nadat ze "verkeerd opgeborgen" zijn.

Zes maanden later, na het falen van Olof om te reageren, zond Sautelet een e-mail naar Prodi. geen actie werd ondernomen en de e-mails werd doorgestuurd naar Franchet.

Links

Zie klokkenluiders en Eurostat Schandaal