Actie Comité voor de Verenigde Staten van Europa, ACUSE

Jean Monnet, the "Father of the EU" and founder of ACUSE (Photo: European Commission)

De ‘Vader van de EU’ en de eerste president van de hoge autoriteiten, Jean Monet, vormde de ACUSE om campagne te voeren voor een verenigd Europa in 1955.

Links

http://www.jean-monnet.ch/anglais/pFondation/fondation.htm