CEFIC

(Photo: Notat)

De Europese Raad voor Chemische Industrie. Eén van de sterkste Lobby-groepen van de EU. Het vertegenwoordigd de chemische industrie en de wens om meer te verkopen, bijvoorbeeld meer pesticiden.

Links

Zie ook Chemische stoffen.

http://www.cefic.org