CEFS

(Photo: EU Commission)

Comité van Europese suikerfabrikanten. De lobby-groep van suikerfabrikanten. Het is erin geslaagd de suikerprijzen in de EU drie keer zo hoog te houden als op de wereldmarkt.

 

Links

 

http://www.cefs.org