GAC

Group photo (Photo: ec.europa.eu/avservices/download/photo_downlo..)

Raad voor Algemene zaken - de vergaderingen van de minsiters van buitenlandse zaken binnen de EU. De in Brussel gevestigde GAC-groep van leidende ambtenaren bereidt de vergaderingen van de ministers voor.

Links

http://europa.eu.int/comm/exte......_relations/gac/date/160603.htm