Balkenende, Jan Peter (1956 - )

Sinds 2002 Minister President van Nederland. De Christen Democraat is momenteel in zijn tweede termijn. Als minister president is neemt hij namens Nederland deel aan de Europese Raad, waarvoor hij verantwoording af moet leggen aan het parlement.

Jan Peter Balkenende wil met betrekking tot Europa zowel een brugfunctie vervullen tussen de Verenigde Staten en Europa als tussen de grotere en de kleinere landen binnen Europa. Daarnaast is hij groot pleitbezorger voor een verwijzing naar de Christelijke Kerk in de Grondwet.

Toekomst

De tweede helft van 2004 zal Jan Peter Balkenende het voorzitterschap van de Europese Raad overnemen van de Ieren.

Link

http://www.janpeterbalkenende.nl