Infopoint Europa

Centra voor informatie en documentatie over de Europese Unie. Op initiatief van de [w european commission] Europese Commissie zijn in alle lidstaten van Europa dergelijke centra opgericht met als doel op overzichtelijke wijze informatie te verschaffen over de EU.

In Nederland zijn twaalf InfoPoints (IPEĀ“s) ondergebracht in grote Openbare Bibliotheken in de 12 provincies van het land.

 

Informatie

 

NBLC, Vereniging van Openbare Bibliotheken
Info-Points Europa in Nederland
Postbus 43300 2504 AH Den Haag

 

Links

 

http://www.ipeuropa.nl