Van der Stoel, M. (1924 - )

Nederlandse politicus en diplomaat met een grote staat van verdienste. Max van der Stoel was onder andere lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 1960 tot 1965, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het Kabinet-Cals van 1965 tot 1966, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1966 tot 1973 en van 1977 tot 1981, minister van Buitenlandse Zaken van 1973 tot 1977 in het Kabinet-Den Uyl en van 1981 tot 1982 in het Tweede Kabinet-Van Agt, van 1983 tot 1986 ambassadeur bij de Verenigde Naties, lid van de Raad van State van 1986 tot 1992 VN-rapporteur voor de naleving van de mensenrechten in Irak van 1991 tot 1999 en Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Tegenwoordig is hij speciale adviseur van dr. Javier Solana, Secretaris-generaal voor het gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. De Internationale "Max van der Stoel-prijs" wordt eens per twee jaar uitgereikt aan personen die zich bijzonder hebben ingezet voor nationale minderheden. Sinds 1991 Minister van Staat.

Note

Samen met staatssecretaris Brinkhorst realiseerde Max van der Stoel als minister van Buitenlandse Zaken in 1977 de wet tot Goedkeuring van de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezingen van het Europese Parlement.

Links

http://www.parlement.com/9291000/biof/01306