Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE

Vehicles of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (Photo: European Commission)

Een samenwerking over veiligheids- en vredesonderwerpen tussen alle Europese naties, de Centraal-Azische Republieken, Rusland, de VS en Canada. Opgericht in 1975 door de Finale-akte van de Helsinki-overeenkomst. Het heeft nu 55 lidstaten. Hiervoor was het bekend als de CVSE – Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa – maar veranderde in de OVSE tussen 1990 en 1995.

Beslissingen van de OVSE moeten unaniem zijn. Sinds het einde van de Koude Oorlog, heeft de OVSE haar doelen geherdefinieerd in het Handvest van Parijs van 1990, en refereert aan een nieuwe tijd van democratie, vrede en eenheid in Europa.

Links

http://www.osce.org/