Aarhus Conventie

(Photo: UN Environment Programme)

Een internationale overeenkomst aangaande milieu- en mensenrechten. Deze zijn bekrachtigd door de EU en geven burgers het recht op informatie, meebeslissen en toegang tot zaken aangaande het recht en het milieu.

Opmerkingen

Genoemd naar een plaats in Denemarken, Aarhus, waar de conventie plaatsvond.

Links

http://www.unece.org/env/pp/