Toegewezen bevoegdheden

De EU beschikt alleen over de bevoegdheden die de verdragen aan haar instellingen toewijzen.

Niet-toegewezen bevoegdheden blijven bij de lidstaten. Dit gelijkt op het 10de amendement in de VS-grondwet en op de Zwitserse grondwet.

De toekomst

Het principe van toewijzing is opgenomen in artikel I-9. van de ontwerpgrondwet