Ontwerp van grondwet

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Photo: European Convention)

De Conventie heeft een ontwerp van grondwet opgesteld ter vervanging van de bestaande EU- en EG-Verdragen. Het werd door Giscard d┬┤Estaing op 20 juni 2003 op de Top van Thessaloniki (Griekenland) aan de staatshoofden en regeringsleiders gepresenteerd.

Het ontwerp van grondwettelijk verdrag bestaat uit vier delen:

Deel I: doelstellingen, waarden, instellingen, bevoegdheden, financi├źn, enz. van de Unie.

Deel II: Handvest van de grondrechten.

Deel III: bundelt en wijzigt de huidige EU- en EG-Verdragen.

Deel IV: slotbepalingen.

Op dit moment kan een land de EU alleen verlaten na een unanieme beslissing (of door de EU-wetten te breken). De Europese grondwet heeft een clausule die de lidstaten toestaat op eigen initiatief de EU te verlaten, twee jaar na onderhandelingen over een overeenkomst.

Opmerkingen

De toekomst

De intergouvernementele conferentie zal vanaf oktober 2003 over dit ontwerp van grondwet onderhandelen.

Als alle lidstaten en toetredende landen de grondwet ondertekenen, moet ze worden geratificeerd door de nationale parlementen of in referenda en zal ze wellicht tegen 2006 in werking treden.

Links

http://european-convention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EN

The readerfriendly version can be downloaded at: http://www.euabc.com/upload/pd......f/draft/rf_constitution_en.pdf

The Minority Report: http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816