Constructieve onthouding

Een land kan zich van stemming onthouden en de anderen toestaan een besluit te nemen op basis van unanimiteit. Dat principe is opgenomen in het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

De toekomst

De Conventie heeft voorgesteld dat de constructieve onthouding wordt gebruikt in defensieaangelegenheden door de landen die niet aan gemeenschappelijke militaire activiteiten willen deelnemen maar bereid zijn de andere landen dat wel te laten doen.

Links

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a1