Presidium van de Conventie

Convention Praesidium (Photo: European Commission)

De EU- Conventie over de Toekomst van Europa werd geleid door 13 personen in een presidium, onder wie twee vertegenwoordigers van de EU-Commissie. Het presidium werd geleid door de voormalige Franse president Giscard d'Estaing. .
De christen-democraten hadden zeven leden, de socialisten vijf. De liberalen werden vertegenwoordigd door HenningChristophersen de vertegenwoordiger van de Deense regering. De andere vier fracties in het EU-Parlement hadden geen vertegenwoordiger in het presidium. Ze protesteerden tegen het gebrek aan transparantie in de voorbereidende werkzaamheden van de Conventie.

Opmerkingen

Links

http://european-convention.eu.int/

http://www.eddgroup.com/index.phtml?sid=114&aid=11816