Conventie over de toekomst van Europa

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

Een conventie is normaal gesproken een grote bijeenkomst met vele leden van een partij, beroepsgroep of organisatie.
Op de top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel/Laken werd in december 2001 besloten een speciale conventie bijeen te roepen om na het Verdrag van Nice een nieuw verdrag voor te bereiden.

De conventie bestond uit 16 leden van het EU-Parlement, 32 leden van de nationale parlementen, 15 leden van de nationale regeringen en 2 van de Commissie.

De kandidaat-landen, met inbegrip van Turkije, waren vertegenwoordigd door 26 leden van hun nationale parlementen en 13 leden van hun regeringen.

De conventie werd geleid door Giscard d'Estaingals voorzitter en de voormalige Italiaanse eerste minister GulianoAmato en de voormalige Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene als ondervoorzitter. Giscard d'Estaing was ook voorzitter van het belangrijke Convention Praesidium, dat de agenda vaststelde, conclusies trok en de Conventie werkgroepen instelde.

Elk lid, met uitzondering van de voorzitter en ondervoorzitters, had een plaatsvervanger die in de vergaderzaal aanwezig mocht zijn maar alleen het woord mocht voeren als het effectieve lid afwezig was.

Links

Zie ook Europese Grondwet

http://www.bonde.com/index.phtml?aid=10110

http://european-Convention.eu.int