Agenda 2000

(Photo: European Commission)

De Agenda 2000 is een ontwerp van de Europese Commissie uit 1997 waarin de uitgaven voor en na de uitbreiding voor de periode 2000-2006 werden uitgezet. Hierover werd in 1999 op de Europese Top van Berlijn een akkoord bereikt.

Tijdens de Top van Kopenhagen in december 2002 werden de cijfers wat opgetrokken. Het definitieve uitbreidingsakkoord werd toen gesloten.

Links

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm