Uitbreiding

The 2004 celebrations in Brussels marking the enlargement of the EU. (Photo: European Commission)

De originele EEC van Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg werd als volgt uitgebreid:

Land  Aanvraag Kwam erbij
Ierland 1961 1973
VK 1961 1973
Denemarken 1961 1973
Griekenland 1975 1981
Portugal 1977 1986
Spanje 1977 1986
Oostenrijk 1989 1995
Zweden 1991 1995
Finland 1992 1995

 

De toekomst

• Op 1 mei 2004 zal de EU uitgebreid worden met de volgende 10 staten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In mei 2003 zijn deze 10 toetredende landen observeerders, en van daaruit participeren in de ontmoetingen van de Raad. De vertegenwoordigers van hun nationale parlementen participeren in het Europese Parlement.

• In 2007 mogen Romenië en Bulgarije misschien toetreden bij de EU.

• Turkije zal voorzien worden van pre-toegangsgeld van het eerste aanvragende land bekeken bij de EU-top in December 2004.

• Kroatie vroeg lidmaatschap aan op 21 februari 2003.

• Hoewel Noorwegen twee keer tegen een lidmaatschap heeft gestemd, in 1972 en 1994 referenda, de Norweegse Christelijke Mensenpartij premier Kjell Magne Bondevik heeft gerefereerd aan een mogelijk nieuw Noorweegs referendum voor en na nieuwe onderhandelingen met de EU, met mogelijk lidmaatschap voor 2010. In februari 2003 voorspelde de Noorse delegatie een nieuw referendum na de volgende algemene verkiezingen in 2005.

Links

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html