Costa vs Enel

Court of Justice (Photo: Court of Justice)
Eén van de meest opvallende uitspraken van het Gerechtshof , dat de voorrang van de EU-wetgeving bevestigt. Zaak 6/64.