Landbouwuitgaven

Agriculture and Fisheries Council (Photo: Council of the European Union 2009)

Met een percentage van 45% is landbouw duidelijk de grootste kostenpost van de EU.

De toekomst

Tijdens de top in Brussel in oktober 2002 zijn de maximale bedragen die gespendeerd mogen worden aan de landbouw voor een EU met 25 landen vastgelegd op: