Bestuurlijk effect

Bestuurlijk effect betekent dat een internationale regel niet veranderd hoeft te worden in een natioanle wet om geldig te zijn, maar gelijk van toepassing is op de burgers van een land.

EU-wetten zijn altijd direct van toepassing. Het Europese Hof in Luxemburg heeft ook een direct effect meegegeven aan artikelen uit verschillende verdragen en richtlijnen. Deze worden daarom beschouwd als wettelijk bindend voor Europese burgers, ondanks dat ze niet formeel als wet zijn aangenomen op nationaal niveau. Dit heeft laten zien dat zo'n ontwikkeling niet was voorzien of was vastgesteld door degenen die de verdragen ontwierpen of de richtlijnen aannamen. Dit is een sleutelvoorbeeld van hoe het gerechtshof een belangrijke factor is geweest voor diepere integratie, door de macht uit te breiden(bevoegdheden) van de EU boven wat was beschouwd door degenen die de originele verdragen ontwierpen. Het is een voorbeeld van legaal activisme of door rechtspraak gemaakte wetten.