Economisch en Financieel Comité, EFC

Samengesteld uit twee vertegenwoordigers van elke EU-lidstaat, twee van de EU-commissie en twee van de [w european_central_bank_ecb]Europese Centrale Bank. Het bereidt de Raadsvergaderingen over de EMUzaken voor (Economische en Monetaire Unie).