Economische aanbevelingen

(Photo: ECB)

Elk jaar geeft de EU “aanbevelingen” af over het economische beleid wat de lidstaten zouden moeten overnemen. Die aanbevelingen zijn niet bindend.

 

Opmerkingen

 

Dit is in tegenstelling met de juridisch bindende regels van de EMU (Economische en Monetaire Unie). Lidstaten kunnen zelfs beboet worden als ze de EMU-criteria van het Stabiliteits- en Groeipact overtreden.

 

Links

http://europa.eu.int/comm/econ....../publications/implement_en.htm