Euro-realisten

Een term die wordt gebruikt voor organisaties en personen die niet tegen lidmaatschap van de EU zijn, maar sceptisch staan tegenover EU-wijde integratie in zaken waarvan zij geloven dat er beter mee om gegaan kan worden op nationaal niveau dooor zaken die door nationale parlementen zijn aangenomen.

Euro-realisten hebben voorkeur voor een nauwe en bindende Europese samenwerking waarin de nationale Parlementen niet efficient kunne regeren. Ze zijn in beginsel geen anti-federalisten, maar geloven niet dat 'Europese mensen' of volk bestaan om een basis te bieden aan een Europese federale democratie.

Links

http://www.democracy-forum.com
http://www.europeanfoundation.org/