Wisselsnelheidmechanisme

(Photo: EUobserver.com)

Deel van het  Economische en Monetaire Systeem uit 1979.

Links

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25047.htm