Uitsluiting

De EU-Verdragen zijn voor onbepaalde tijd ondertekend.

Omdat er op het moment geen wettelijke voorziening is voor het terugtrekken uit de EU, wordt ervan uitgegaan dat een land de EU alleen kan verlaten door een unanieme beslissing van alle [w member_states_of_the_european_union]lidstaten[/W] in de Europese Raadl. Een land kan sancties opgelegd krijgen door het van stemrecht te ontheffen.

De toekomst

In het ontwerp van europese grondwet wordt voorgesteld dat een land de EU na een opzeggingstermijn van twee jaar kan verlaten.