Veralgemeniseerd systeem van voorkeuren (GSV)

The EU is a customs union which taxes imports upon entry (Photo: www.integrationpoint.com/.../?p=169)

De EU is een douane-unie, welke de import belast wanneer zij de Unie betreden.

 

Voor bepaalde producten van bepaalde landen zijn er speciale toelatingen (afwijkingen). Deze zijn gemaakt om ontwikkelende landen te helpen om bepaalde hoeveelheden van producten te verkopen in de EU met minimale belasting. Hoe dan ook, het recht om zulke hoeveelheden te verkopen is zo georganiseerd dat, bijvoorbeeld, het recht om een T-shirt te verkopen in de EU meer kost dan het eigenlijk T-shirt. Wat was bedoeld om behulpzaam te zijn naar ontwikkelende landen kan in plaats daarvan behulpzaam zijn voor de rijke staten, welke de quotas kunnen verkopen.     

 

Opmerkingen

 

Het systeem van verschillende tarieven nodigt ook fraude uit.

 

Links

 

Zie ook  Everything but Arms (Allesbehalve wapens).

http://europa.eu.int/comm/trad......issues/global/gsp/index_en.htm