Uitzonderingen

Maltese flag. Malta is the only country to receive a permanent derogation in enlargement negotiations. (Photo: EUobserver.com)

Of  ‘opt-outs’ zijn niet populair binnen de Europese Commissie. De Commissie wil dat wetten identiek zijn door heel Europa.

Opmerkingen

Links

Zie ook Denemarken.

Lees meer

Over het principe van uitzonderingen over de maatregelen van de EU in specifieke hoofdstukken van de EU-verdragen, die zijn toegestaan voor verschillende kandidaatlanden in het toetredingsverdrag.

Hoofdstuk 1:Vrije beweging van goederen:

Cyprus: tot 31 december 2005 betreffende de vernieuwing van marketingautoriteiten en farmaceuten.

Litouwen: tot januari 2007 betreffende de vernieuwing van marketingautoriteiten en farmaceuten.

Malta: tot 31 december 2006 betreffende de vernieuwing van marketingautoriteiten en farmaceuten.

Polen: tot 31 december 2008 betreffende de vernieuwing van marketingautoriteiten en farmaceuten en tot 31 december 2005 betreffende de geldigheid voor vergunningen voor medische apparatuur.

Hoofdstuk 2: vrijheid van beweging van personen: gelden voor alle landen, behalve Malta en Cyprus; Tweejarige periode waarin de nationale maatstaven in de lidstaten toegepast gaan worden in de kandidaatlanden. Dit moet na vijf jaar beëindigd worden, maar kan met twee jaar verlengd worden als wordt verwacht dat er serieuze verstoringen van de arbeidsmarkt zullen optreden. Beveiliging kan worden ingevoerd door lidstaten tot het eind van het 7e jaar. Oostenrijk en Duitsland hebben het recht om toevoegende zijdelingse maatstaven aan te wenden.

Malta: beschermingsclausule voor vijf jaar

Hoofdstuk 3: vrijheid van beweging van diensten:

Cyprus: Uitsluitsel van de samenwerkingsvoordelen en kostenbesparingsverenigingen tot het eind van 2007.

Estland: Lagere niveuas van garanties voor bankoverschrijvingen en investeringscompensatie tot eind 2007.

Hongarije: Uitsluitsel van twee gespecialiseerde banken en lagere niveaus van investeringscompensatie tot eind 2007.

Letland: Uitsluitsel van kredieteenheid en lagere niveaus van garanties voor bankoverschrijvingen en investeringscompensatie tot eind 2007.

Litouwen: Uitsluitsel van kredieteenheid en lagere niveaus van garanties voor bankoverschrijvingen en investeringscompensatie tot eind 2007.

Slowakije: lagere niveaus van investeringscompensatie tot eind 2006.

Slovenië: lagere niveaus van kapitaalvereisten voor spaargeld en lening-beloftes tot eind 2004.

Hoofdstuk 4: Vrije beweging van kapitaal:

Cyprus: 5 jaar voor het kopen van tweede huizen, behalve voor degenen die al op Cyprus woonachtig zijn.

Tjechische republiek: 5 jaar voor het kopen van tweede huizen, behalve voor degenen die al in de Tjechische republiek woonachtig zijn; 7 jaar (mogelijk 10, als een beveiligingsclausule is aangeroepen) voor het kopen van landbouw- en bosgrond, behalve voor particuliere boeren.

Estland: 7 jaar (mogelijk 10, als een beveiligingsclausule is aangeroepen) voor het kopen van landbouw- en bosgrond, behalve voor particuliere boeren, die reeds 3 jaar in Estland woonachtig zijn.

Hongarije: 7 jaar (mogelijk 10, als een beveiligingsclausule is aangeroepen) voor het kopen van landbouw- en bosgrond, behalve voor particuliere boeren, die reeds 3 jaar in Hongarije woonachtig zijn. 5 jaar voor het kopen van tweede huizen, behalve voor hen die reeds 4 jaar in Hongarije woonachtig zijn.

Letland: 7 jaar (mogelijk 10, als een beveiligingsclausule is aangeroepen) voor het kopen van landbouw- en bosgrond, behalve voor particuliere boeren, die reeds 3 jaar in Letland woonachtig zijn.

Litouwen: 7 jaar (mogelijk 10, als een beveiligingsclausule is aangeroepen) voor het kopen van landbouw- en bosgrond, behalve voor particuliere boeren, die reeds 3 jaar in Litouwen woonachtig zijn.

Malta: Permanente uitzonderingen (niet slechts voor een overgangsperiode) wat betreft het kopen van tweede huizen, behalve voor hen die reeds 3 jaar op Malta woonachtig zijn.

Polen: 12 jaar voor het kopen van lanbouw- of bosgebied, behalve voor boeren particuliere boeren, die reeds 3 of 7 jaar in Polen werkzaam zijn; 5 jaar voor het kopen van tweede huizen, behalve voor diegenen, die reeds 4 jaar in Polen woonachtig zijn.

Slowakije: 7 jaar (mogelijk 10, als een beveiligingsclausule is aangeroepen) voor het kopen van landbouw- en bosgrond, behalve voor particuliere boeren, die reeds 3 jaar in Slowakije woonachtig zijn.

 

Hoofdstuk 6: Concurrentiebeleid

Cyprus: uit het ontwikkelingsstadium van strijdige fiscale ondersteuning aan het eind van 2005.

Tjechische republiek: herstructurering van de staalindustrie, verwacht afgerond te zijn op 31 december 2006.

Hongarije: uit het ontwikkelingsstadium van strijdige fiscale ondersteuning geschonken door de lokale autoriteiten aan het eind van 2007.

Malta: uit het ontwikkelingsstadium van strijdige fiscale ondersteuning voor SME’s tegen het eind van 2011; ondersteuning voor de scheepsbouwsector tot het eind van 2008; uit het ontwikkelingsstadium van strijdige fiscale ondersteuning onder de Bedrijfspromotiewet tegen het eind van 2008; bijstelling van de markt voor petroleumproducten tgen het eind van 2005.

Polen: uit het ontwikkelingsstadium van strijdige fiscale ondersteuning voor kleine ondernemingen tegen het einde van 2011; overgangsakkoorden voor staatshulp voor omgevingsbescherming; - herstructurering van de staalindustrie tot het einde van 2006.

Slowakije: wijziging van strijdige fiscale ondersteuning van een begunstigde in de motorvoertuigensector in een regionale investeringsondersteuning; Fiscale ondersteuning voor een begunstigde in de staalsector tot 2009.

 

Hoofdstuk 7: Algemene opmerkingen over landbouw: Alle 10 kandidaatlanden zullen zich geleidelijk ontwikkelen in directe betalingen tussen 2004 en 2013. In 2004 25%, in 2005 30%, in 2006 35% van het huidige systeem. Dan zullen de betalingen oplopen met stappen van 10% om de 100% te bereiken in 2013. De nieuwe lidstaten krijgen een speciaal aanvullende financiële hulp voor landelijke ontwikkeling en hogere proporties van EU mede-financiering in landelijke ontwikkelingsprojecten voor een gelimiteerde periode. Nieuwe lidstaten zullen landelijke ontwikkelingsfondsen kunnen gebruiken om hun landelijke sectoren te herstructureren. Referentiekwaliteiten (bijvoorbeeld qouta) zijn individueel afgesproken. In sommige gevallen zijn overgangsperiodes aangenomen en implementatie van bepaalde delen van EU-wetgeving gerelateerd aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.