Hongarije

Hungarian parliament in Budapest (Photo: European Commission)

Hongarij heeft een bevolking van 10.2 miljoen en een gebied van 93.030 km2.

 

Het is een kandidaatland en het zal het EU-lidmaatschap krijgen op 1 mei 2004. Op 12 april 2003, 83.69% van de Hongaren stemde “ja” op de toetreding van Hongarij in de EU in het bindingstoegangsreferendum. De opkomst was laag. Minder dan de helft van de bevolking (45,62%) stemde. Hongarije zal waarschijnlijk 24 zetels van de 732 in het EU-parlement hebben en 12 stemmen van de 321 in de Raad.

 

In 1988 was Hongarije het eerste Midden- of Oost-Europees land om een overeenkomst te tekenen over handel en samenwerking met de EU. Het tekende ook een Europa-overeenkomst in 1991 en het was het eerste land in de regio die officiële het EU-lidmaatschap aanvroeg in 1994.


Links

http://europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/index.htm
http://www.ekormanyzat.hu/english