Informatieprocedure

EU Commision (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Lidstaten zijn verplicht om de EU-Commissie te informeren over initiatieven voor nationale wetten, die de EU aangaan. Vaak moeten ze wachten voor de goedkeuring voor het ingaan ervan.