Interinstitutionele overeenkomsten

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

De Commissie, het Parlement en de Raad kunnen semi-constitutionele wetten ontwikkelen door het bereiken van een algemene overeenkomst, eerder dan door het amenderen van bestaande Verdragen. Deze zogenoemde “interinstitutionele” overeenkomsten zijn bindend voor de instellingen.

Opmerkingen