Regeling

(Photo: EU Commission)

Een limiet, gezet naar het EU-niveau, over het totaal van directe betalingen ontvangen door individuele boeren. Betalingen aan deze boeren, die niet tegemoeten komen aan milieuregels. (verbindende volgzaamheid) of geen goede werknemers aannemen op hun boerderijen, kunnen gereduceerd worden.