Wederzijdse erkenning

 In plaats van het consistent (harmonieus) maken van maatstaven binnen de EU door het inbrengen van een algemene EU-wet (ook buiten de EU) gebruikt de EU vaak de methode van “wederzijdse erkenning” van maatstaven. Wederzijdse erkenning betekent dat een nationale maatstaf in één land – bijvoorbeeld als we het hebben over productspecificaties – geldt in alle landen. Omdat de maatstaven van een lidstaat overal geldig zijn, worden hogere maatstaven in andere landen ondermijnd. Dit zal dan iedereen dwingen om in te stemmen met een overeenkomst over EU-maatstaven, die ze anders niet geaccepteerd hadden.

 

Opmerkingen

 

Deze methode kan ook gezien worden als een efficiënte en snelle weg om een enkele markt te vormen zonder te wachten op lange onderhandelingen tussen staten over de harmonisatie van nationale wetten.

 

Links

 

Zie ook Cassis de Dijon.