Phare

(Photo: European Commission)

Een hulpprogramma dat de hervormingsprocessen steunt in Oost- en Centraal-Europa door het financieren van projecten. Opgezet in 1989 door 24 rijke landen en gecoördineerd door de EU-Commissie. Op dit moment is Phare het meeste belangrijke programma, in relatie tot de kandidaatlanden voor de voorbereidingen voor het EU-lidmaatschap. De EU-steun voor dit in 1995-1999 was 6.7 biljoen Euro en 10 biljoen voor 2000-2006.

Links

Zie ook TACIS.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/

http://europa.eu.int/eur-lex/e....../rpt/2000/com2000_0183en01.pdf