Politieke bestuurders

De ontmoeting van senior-buitenlandse zaken ambtenaren, die supervisieg even over het EU-veiligheid en buitenlandbeleidonderwerpen. Ook bereiden ze voorstellen voor de Buitenlandse ministerraad. Ook zorgen ze voor politieke supervisie van EU-militaire zaken onder het Verdrag van Nice.