Odysseus

Europees steunprogramma voor asiel en immigraties. Gedeeltelijk vervangen door AGIS.

Links

http://www.europa.eu.int/comm/......ysseus/funding_odysseus_en.htm