Pakketoplossing of beleidspakket

Een situatie waar verschillende onderwerpen en juridische voorstellen samengebracht worden om overeenkomst te bereiken over één onderwerp, conditioneel aan de uitkomst van de onderhandelingen over de ander. De onderwerpen worden dan alle goedgekeurd in één groot compromis in de Raad. De onderwerpen hoeven niet met elkaar te maken te hebben. 

Links

Zie ook Verbinding.