Regionalisme

Een regio is een deel van een land.

Sommige federalisten spreken van een “Europa van de Regionen”. Praten over een “Europa van de Regionen” reflecteert gedeeltelijk aan het verlangen om de machten en functies te reduceren van natiestaten door het veranderen van regeringsmachten. Machten zouden overgebracht worden naar de supranationale EU-niveau en naar beneden naar subregio's binnen elk nationaal territorium, of zelfs aan natuurlijke geografische of historische regio's, die niet overeenkomen met bestaande grenzen. Zo'n Europa zou overeenkomsten vertonen met veel politieke units die bestonden in vroeger tijden.

Opmerkingen

Links

http://www.europa.eu.int/comm/......s/regional_policy/index_en.htm

http://www.greens-efa.org/