Zetels

European Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

De EU Commissie heeft haar hoofdkantoor in Brussel, maar is wettelijk verplicht ook kantoren in Luxemburg te hebben.
Het EU Parlement moet 12 vergaderperiodes per jaar in Straatsburg en anders in Brussel houden en zijn secretariaat in Luxemburg handhaven overeenkomstig het Verdrag.
De Raad vergadert gedurende negen maanden per jaar in Brussel en in april, juni en oktober in Luxemburg. (De regel van tien, omdat april de vierde maand en juni de zesde maand is = oktober de tiende.) De meeste EU-ambtenaren werken daarom nu in Brussel, waar het EU-Parlement ook zijn belangrijkste gebouwen heeft en commissievergaderingen houdt.
Het aantal vestigingsplaatsen kan alleen unaniem worden gewijzigd. De vraag of het moest worden gewijzigd, werd in de Conventie over de toekomst van Europa opgeworpen, maar er werden geen wijzigingen aangebracht.

Opmerkingen