Diensten van algemeen belang

'Diensten van algemeen belang' is een uitdrukking in de verdragen om te verwijzen naar telecommunicatie en andere infrastructuurvoorzieningen in de lidstaten, evenals naar onderwijs, gezondheid en delen van de sociale zekerheid.
De EU schrijft voor dat die diensten onder de normale regels van mededinging, aanbestedingen, enz. vallen.
De zakenKohll & Decker verplichten de lidstaten ertoe openbare diensten zonder discriminatie te organiseren.

De toekomst

De Conventie stelt voor de toegang tot diensten van algemeen belang in de grondwet op te nemen door de invoeging van het Handvest van de grondrechten (artikel 36 van het Handvest). De Unie moet daardoor de toegang tot die diensten waarin de nationale wetten voorzien, als een fundamenteel principe erkennen.

Vele leden van de Conventie pleitten voor een nog krachtiger formulering over de diensten van algemeen belang.