SOS-Democratie

(Photo: SOS Democracy)
Parlementaire groep, vechtend voor meer democratie en transparantie in de EU. Het verenigt leden van alle politieke groepen in het Europees Parlement.

Links

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=144

Contact: sos-democracy@europarl.eu.int