Supergekwalificeerde meerderheid

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat verdragen en erg belangrijke constitutionele beslissingen geamendeerd kunnen worden door een nieuw beslissende methode, gesitueerd ergens tussen de gekwalificeerde meerderheidsstemming en unanimiteit.
 
Ze stellen voor dat vijf-zesde van lidstaten in staat zullen zijn om een verandering goed te keuren. Lidstaten die de veranderingen niet goedkeuren zullen dan uitgesloten worden van lidmaatschap. Een supergekwalificeerde meerderheid kan ook 90% zijn, of een ander getal bij de 71.26%, dat definieert een gekwalificeerde meerderheid op dit moment.