Gekwalificeerde meerderheidsstem

Een enkele meerderheid vereist meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen.

Een absolute meerderheid vereist meer dan 50% van alle leden, ongeacht het aantal stemmen dat zij hebben uitgebracht.

Beslissing door een gekwalificeerde meerderheid in de Raad van Ministers vraagt op het moment 62 van de 87 stemmen. De stemmen van de lidstaten worden verzwaard.

Opmerkingen

- In normale stemprocedures heeft ieder lid één stem.

- Gekwalificeerde meerderheidsstemming is de meest algemene vorm van stemmen in de Europese Raad van Ministers.

De toekomst

Vanaf 2004 moet, in een uitgebreid EU met 25 landen, de gekwalificeerde meerderheid 232 van de 3211 stemmen zijn.

vanaf 2007 moet het, in een EU met 27 landen, 258 van de 345 stemmen zijn.

In de Europese grondwet wordt een systeem van dubbele meerderheid voorgesteld. Dit betekent dat er een meerderheid aan landen moet zijn, die 60% van de inwoners van de EU vertegenwoordigt om een wet aan te nemen. Door het aantal inwoners mee te rekenen, hebben de grotere landen vaak een voordeel, het 'één land, één stem' element geeft een voordeel aan de kleinere landen. Dit systeem maakt het makkelijker om beslissingen te nemen.

Links

Zie ook Stemmen in de Raad.