TEC

Verdrag over Europese Gemeenschap. De afkorting TEC wordt vaak gezet naar een artikel om het onderscheid te maken tussen de artikel van de TEU- artikelen over het Verdrag van de Europese Unie, refererend aan de tweede en derde pijler.

Links

http://www.europa.eu.int/abc/treaties_en.htm